evinox
11 شهریور 1401 - 12:14

۷۰۰ هزار نهال شناسه دار در استان همدان تولید خواهد شد

همدان- سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفت: در استان، ۱۰ شرکت تولید کننده نهال وجود دارد که پیش بینی می‌شود که ۷۰۰ هزار نهال شناسه دار در این زمینه تولید شوند. محمد یزدان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید بذور پایه و هسته‌های اولیه بذر در مرکز تحقیقات کشاورزی در پیش گرفته شده است، اظهار کرد: در استان همدان تعداد ۱۰ شرکت تولید کننده نهال وجود دارد که پیش بینی می‌شود بالغ بر ۷۰۰ هزار نهال شناسه دار در این زمینه تولید شود. خبرنگار مهربذوربذروی با بیان اینکه محققان ما علاوه بر کارهای تحقیقاتی در عرصه‌ها در کنار کشاورزان هستند، گفت: در تأمین غلات آبی هیچ مشکلی نداریم و تمامی بذور لازم، با برنامه ریزی های انجام شده تأمین می‌شوند. تأمینبذورریزیهایتأمینسرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به گرانی در رابطه با بذر گندم و جو دیم اشاره کرد و افزود: با توجه به کم شدن باران و نگرانی‌هایی که در این عرصه وجود داشت و البته با توجه به اینکه یکسری مزارع مناسب نبود و امکان برداشت نداشتند، این گرانی‌ها را شاهد هستیم. دیمیزدان دوست یادآور شد: بذر گواهی شده رسمی باید از مزارع تهیه شود و در طول رشد سه تا ۴ نوبت نیز از آن بازدید می‌شود تا در نهایت، گواهی مربوطه صادر می‌شود بدین ترتیب، بذری که به صورت غیررسمی تولید و خرید و فروش می‌شود تاحدودی با کمبود روبرو شده است. تاحدودیکشاورزی حفاظتی در پیش گرفته شود کشاورزی حفاظتی در پیش گرفته شودکشاورزی حفاظتی در پیش گرفته شودوی با تصریح بر اینکه بذر گواهی شده آخرین کلاس بذری است و در صورت استفاده از آن، کشاورز اگر مواردی را رعایت کند می‌تواند تا سه سال از بذر استفاده کند، گفت: باید در تولید محصولات کشاورزی به صورت جدی به بحث‌های کاهش مصرف آب، کشت گیاهان کم آب بر و زودرس توجه شود. بنابراین، هر ساله در این زمینه در آزمایش‌هایی در غلات تکرار می‌شود و ورود گیاهان جدید نیز در پیش گرفته می‌شود تا بتوان گیاهان با نیاز آبی کمتری را وارد چرخه تولید کرد. این مسئول در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم یک یا چند محصول را داشته باشیم که در تناوب دیم کشت شوند؛ افزود: از سویی دیگر، باید خاکورزی و کشاورزی حفاظتی در دیم زارها نیز مورد توجه قرار گیرد. دیمخاکورزیدیم
منبع: مهر
شناسه خبر: 701728